Sekine Duası Gümüş Kolye

Sekine Duası Gümüş Kolye

Boyut:3,2 cm X 2 cm

Zincir 55 cm

SEKİNE DUASI:

 *Sekine, on dokuz sistemine dayalı olarak ortaya konulan bir ism-i azam duasıdır.

 *Sekine kelimesi sözlükte kalp huzûru, itminan duygusu, güven, sükûnet, dinginlik, vakar, ağırbaşlılık vb. anlamlara gelmektedir.

 *Sekine duası, tamamı Kur’an’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden ve ayetlerden oluşmaktadır.

 *Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile yapılan bir duadır.

 *Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Hazret-i Ali (ra)'nin Sekîne gibi yüksek bir evradı kendisine dâimî bir vird edinmesi ve terk etmemesi, Sekine'nin sıkıntı ve gaflet anlarında bize bir kalkan ve nur olacağının işaretidir biiznillah.

Özellikler

1 725 TL

  • 3 İş Günü

- +

 
Açıklama

SEKİNE DUASINI OKUMA ŞEKLİ:

 Birinci Şekil:

Besmele ile on dokuz defa okunması.

 İkinci Şekil:

1-Niyet (ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

2-İstiğfar (7 defa)

3-Salavat-ı Şerife ( 7 defa)

4-Allah-u Ekber (10 defa)

5-Altı Esma her ayetle beraber okunacak. (19 defa)

 5. Maddenin Uygulanışı:

Besmeleden sonra altı esma (Ferdun, hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun) sonra birinci ayet on dokuz defa okunacak.

Arkasından tekrar besmele altı isim sonra ikinci ayet on dokuz defa okunacak.

Aynı şekilde tüm ayetler bitene dek devam edilir.

 Örnek: Bismillahirrahmanirrahim,

Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddusun-

“Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra” on dokuz defa okunur.

 Sonra tekrar besmele, altı isim ve ikinci ayet okunur, böylelikle bütün ayetler okunur.

 Bu okuma şeklinin şöyle olduğu da söylenmektedir:

Şayet sekine okuyan kişi belli bir amaca göre okuyacaksa, Besmele ve altı isimden sonra amacına uygun olan ayeti 19 defa okumalıdır.

SEKİNE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

 6 Esma: “Ferdün, Hayyûn, Kayyumun, Hakemûn, Adl'un, Kuddusün”

 1.Ayet:  Seyecalüllâhû ba’de usri-y yüsra

2.Ayet:  Ve anetil vûcuhü lil Hâyyil Kayyum 

3.Ayet:  Ve innallahe biküm le Raufun Rahim  

4.Ayet:  İnnallahe kane tevvaben Rahime

5.Ayet:  İnnallahe kane gafuran Rahime

 6.Ayet:  Fe innallâhe kâne afüvven Kadira

 7.Ayet:  İnnallâhe kâne Semiân Basira

 8.Ayet:  İnnallâhe kane Alimen Hakima

 9.Ayet:  İnnallâhe kane a'leyküm rakiba

 10.Ayet:  İnnâ fetâhnaleke fethan mübina

 11.Ayet:  Ve yensurakellahü nesran aziza

 12.Ayet:  İnne hizbellâhi hümül gâlibûn

 13.Ayet:  İnnallâhe hüvel kaviyyül Aziz

 14.Ayet:  İnnallâhe hüvel Ganiyyül Hamid

 15.Ayet:  Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ Hu 

16.ayet:  Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl 

 17.ayet:  La yehzünühümül fezeul ekber

 18.ayet:  İyyake na’budü ve iyyake nestain

 19.Ayet:  Velhamdülillahi Rabbil alemin

SEKİNE GEÇEN AYETLERİN MEALLERİ VE NİYETLERİ:

1. Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lutfedecektir. (Talak, 65/7)

(Niyet: Güç işlerin kolay olması niyetiyle)

2. Bütün yüzler gerçek hayat sahibi, her şeyi ayakta tutan Allah'a baş eğmiştir. (Taha, 20/111)

(Niyet: Cebbarları zelil kılmak, her istek için)

 3. Şüphesiz, Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid, 11/9)

(Niyet: Katı gönülleri yumuşatmak, düşmanların gönüllerine rikkat, kalplerine acıma hissi vermek için)

 4. Şüphesiz, Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. (Nisa, 4/16)

(Niyet: Tevbe kabulü ve mağfiret istemek için)

 5. Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. (Nisa, 2/23, 106)

(Niyet: Tevbe kabulü ve mağfiret talebi için)

 6. Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. (Nisa, 4/149)

(Niyet: Ehl-i Kudretten af talebi için)

 7. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür. (Nisa, 4/58)

(Niyet: Duanın kabulü niyetiyle)

 8. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. (Nisa, 4/11)

(Niyet: Ehl-ilim olmak ve ulum-u Rabbaniye’ye vakıf olmak için)

9. Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. (Nisa, 4/1)

(Niyet: Düşmanların hile ve aldatmalarından emin olmak için)

 10. Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. (Fetih, 48/1)

(Niyet: Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması için)

11. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. (Fetih, 48/3)

(Niyet: Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması için)

12. Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir. (Maide, 5/56)

(Niyet: Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması için)

13. Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. (Hud, 11/66)

(Niyet: Düşmanlara galebe, rızıkta genişlik, huzur ve saadet kapılarının açılması için)

14. Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. (Lokman, 31/26)

(Niyet: Cenab-ı Hak’tan gına (zenginlik) ve rızıkta genişlik istemek için)

 15. Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur. (Tevbe, 9/129)

(Niyet: Düşmanların hilesinden emin olmak için)

16. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 3/173)

(Niyet: Düşmanların hilesinden emin olmak için)

17. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. (Enbiya, 21/103)

(Niyet: Def’i gam (keder ve hüznün gitmesi) için)

18. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. (Fatiha, 1/5)

(Niyet: Hüzünden kurtulmak için)

19. Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Fatiha, 1/2; Enam, 6/45)

(Niyet: Allah’ın verdiği nimetlere ve şükre muvaffak olmak için)

Doğrusunu Allah bilir. Her şey Allah'ın dilemesiyle olur.

 

 
Taksitler
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Bonus
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
CardFinans
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Maximum
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
WorldCard
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Axess
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
Paraf
Özellikli Kredi Kartları
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
Toplam Tutar
1
1725.00 TL
1725.00 TL
2
862.50 TL
1725.00 TL
3
575.00 TL
1725.00 TL
Anlaşmalı Kredi Kartları
AsyaCard
Özellikli Kredi Kartları

Bir Yorum Yazın

Sekine Duası Gümüş Kolye

Sekine Duası Gümüş Kolye

Boyut:3,2 cm X 2 cm

Zincir 55 cm

SEKİNE DUASI:

 *Sekine, on dokuz sistemine dayalı olarak ortaya konulan bir ism-i azam duasıdır.

 *Sekine kelimesi sözlükte kalp huzûru, itminan duygusu, güven, sükûnet, dinginlik, vakar, ağırbaşlılık vb. anlamlara gelmektedir.

 *Sekine duası, tamamı Kur’an’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden ve ayetlerden oluşmaktadır.

 *Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile yapılan bir duadır.

 *Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Hazret-i Ali (ra)'nin Sekîne gibi yüksek bir evradı kendisine dâimî bir vird edinmesi ve terk etmemesi, Sekine'nin sıkıntı ve gaflet anlarında bize bir kalkan ve nur olacağının işaretidir biiznillah.

Bir Yorum Yazın

SON İNCELEDİĞİM ÜRÜNLER

Ürün bulunmamaktadır

Belirlenecek Kargo
0 TL Toplam

Alışverişi Tamamla

Ara